צפיפות האוכלוסייה בישראל

צפיפות האוכלוסייה בישראל:

תצוגה לפי נפות מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הוכן לספר לימוד בגאוגרפיה

- _3צפיפות אוכלוסיה

תיק עבודות

צור קשר

אודות