מערכות סילוק השפכים באגן נחל שורק

מערכות סילוק השפכים באגן נחל שורק

מתוך הספר ״משאבי המים בישראל״ בהוצאת יד בן צבי