עיר דויד

עיר דויד

קטע ממפה מפורטת של החפירות שנעשו לאורך השנים בעיר דוד.
הוכן עבור ספר מדעי של חפירות עיר דוד בעברית ובאנגלית

general-ir-david-small               general-ir-david-small