רמת הגולן

רמת הגולן:

מפת דרכים ויישובים בגולן על רקע תבליט.
הוכן לספר סיורים בגולן.

Ramat_HaGolan_3