הסדרים של פומפיוס

חלוקת ממלכת יהודה לאחר הכיבוש הרומי של פומפיוס.
הוכן עבור ספר מחקר באנגלית על ההיסטוריה של האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל.