מצב מלחמה 1948

 תיאור השטחים שהיו בשליטה יהודית במרס 1948 כולל ישובים יהודיים מבודדים.
הוכן לספר לימוד לתלמידי תיכון.

 

מצב מלחמה_1948_2